Ewch i'r prif gynnwys
Cardiff University logoMewnrwyd Myfyrwyr a Staff
English language iconEnglish

I fyfyrwyr

Mynediad ar unwaith i adnoddau dysgu, apiau a gwybodaeth am wasanaethau myfyrwyr.


Mewnrwyd y myfyrwyr Chevron right

I staff

Gwybodaeth i’ch helpu chi i wneud eich swydd gan gynnwys cyfeirlyfr o dimau, lleoliadau a chyfleusterau.


Mewnrwyd y staff Chevron right

Rhaglenni hanfodol

  • Email Ebost

  • Profile SIMS Ar-lein

  • Learning Central Dysgu Canolog

  • icon-librarysearch LibrarySearch


Canllawiau ac adnoddau

Sgiliau astudio

Cyfeirnodi, sgiliau cyflwyno, awgrymiadau adolygu, cymryd nodiadau, ysgrifennu traethodau, cymorth Saesneg.

Llety

Gwybodaeth am fyw ym mhreswylfeydd y Brifysgol a sut i ddod o hyd i lety preifat a byw ynddynt.

Llyfrgelloedd

LibrarySearch, lleoliadau ac amseroedd agor, a holi llyfrgellydd yn fyw.

Iechyd a lles

Cwnsela a lles, gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chyngor brys.

Arholiadau ac asesiadau

Paratoi ar gyfer arholiadau, amserlenni, sefyll eich arholiad, cael adborth, canlyniadau.

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Cyngor gyrfaoedd, ffeiriau a digwyddiadau, profiad gwaith a chyfleoedd gwaith.

Adnoddau defnyddiol

  • Office 365 Office 365

  • Directories Cyfeirlyfrau

  • core-hr System AD

  • Folder MyFiles


Cefnogi eich rôl

Eich cyflogaeth

Cyflog, pensiynau, buddion a threuliau, contractau a symud i swydd arall.

Hyfforddiant a datblygu

Mentora, cyrsiau hyfforddi a chyfleoedd ymgysylltu sifig.

Adolygiadau Perfformiad

Adolygiadau Datblygiad Perfformiad, cyfnod prawf a dyrchafiadau academaidd.

Recriwtio staff

Cyflogi staff newydd, defnyddio gweithwyr achlysurol ac asiantaeth, a phenodi athrawon.

Cymorth Addysgu

Cael adborth myfyrwyr, cefnogi dysgu, cymorth addysgu, arweiniad i staff sy’n cefnogi myfyrwyr.

Y Sgwrs Fawr - The Big Conversation

Mae'r brifysgol ar hyn o bryd yn ymgysylltu â rhanddeiliaid yn 'Y Sgwrs Fawr', a fydd yn helpu i lunio ein dyfodol ac yn arwain at ddatblygu ein strategaeth newydd yn 2024.